EU/EØS-nytt - 29. april 2021

Status for forhandlingene mellom EU og Sveits | Brexit: Europaparlamentet får en større rolle | Nasjonale gjenoppbyggingsplaner klare | Kunstig intelligens «deltok» i høring i den finske riksdagen

Status for forhandlingene mellom EU og Sveits

Skal man fortsette forhandlinger for å få på plass en ny rammeavtale mellom EU og Sveits? Etter møtet fredag i forrige uke mellom presidenten i Europakommisjonen Ursula von der Leyen og den sveitsiske presidenten Guy Parmelin var svaret «ja, men …». EU understreker behovet for fleksibilitet fra begge sider, og at ballen nå ligger hos Sveits. Sveits ønsker å reforhandle tre områder: statsstøtte, lønninger og trygderettigheter. I tillegg har begrepet «brexit-envy» kommet opp i den offentlige debatten i Sveits, hvor man mener britenes avtale er bedre på viktige områder for Sveits: tvisteløsning og grad av dynamikk i avtalen.

Brexit: Europaparlamentet får en større rolle

Europaparlamentet stemte tirsdag, med et overveldende flertall, for å godkjenne Brexit-avtalen mellom EU og UK. Tidligere denne uken publiserte Kommisjonen en uttalelse hvor Parlamentet gis en større rolle ved oppfølgingen og implementeringen av avtalen enn det som er vanlig i EUs frihandelsavtaler. Parlamentet skal informeres i forkant og etterkant av fellesmøter med Storbritannia, og skal involveres i forbindelse med viktige beslutninger under avtalen. Vedtaket i Parlamentet tirsdag innebærer at avtalen formelt vil tre i kraft 1. mai i år. Inntil nå har Brexit-avtalen blitt anvendt provisorisk mellom partene.

Nasjonale gjenoppbyggingsplaner klare

EUs medlemsland har frist til 30. april med å legge fram sine økonomiske planer for gjenoppbygging etter pandemien. Dette er en del av EUs såkalte Next Generation EU, hvor 37 prosent av tilskuddene skal gå til klimarelaterte prosjekter og 20 prosent til digitaliseringsprosjekter. Denne uken presenterte Tyskland, Frankrike, Italia og Spania sine gjenoppbyggingsplaner. De tre siste landene mottar til sammen mer enn halvparten av tilskuddene. Gjenoppbyggingen av europeisk økonomi kan gi nye muligheter også for norsk eksportrettet næringsliv. Felles låneopptak, som er en del av finansieringen av gjenreisingsfondet, er en nyskaping i EU. Regelendringer krever ratifisering i alle EU-land. Det har vært knyttet spenning til ratifiseringen i det finske parlamentet, siden grundlagsutskottet denne uken anbefalte at vedtaket i Riksdagen må skje med to-tredjedels flertall. Det EU-vennlige Samlingspartiet vil stemme blankt.

Kunstig intelligens «deltok» i høring i den finske riksdagen

I en høring i den finske riksdagen i regi av framtidskomiteen, deltok en kunstig intelligens som sakkyndig og besvarte spørsmål fra representantene. Høringen ble holdt i forbindelse med behandlingen av EUs strategiske framsynsrapport, og målet var å se på hvordan kunstig intelligens behandler og takler problematiske tema. Riksdagen mener at dette kan være verdens første sakkyndigutspørring av en kunstig intelligens. Europakommisjonens forslag til et rettslig rammeverk for kunstig intelligens ble lagt fram forrige uke, og Det europeiske datatilsynet (EDPS) har allerede kommet med en uttalelse. EDPS ber blant annet om et forbud mot bruk av AI-teknologi for ansiktsgjenkjenning på offentlige steder. Dansk AI-professor mener Kommisjonens forslag er kontroversielt, og at det vil bli en «lobbykrig» i EU.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Nytt på det digitale området i EU – fra IKT-råden ved EU-delegasjonen. Omhandler blant forslag til regulering av kunstig intelligens, datalagring i Belgia og Frankrike (knyttet til EU-domstolens avgjørelse om lovligheten), nytt tysk regelverk om 5G-nettverk, og vedtak om terrorrelatert innhold på nett.

Samferdselsnytt – fra samferdselsråden ved EU-delegasjonen.

Hvordan har EU taklet covid-19? – webinar arrangert av NUPI 5. mai om EUs håndtering av kriser, med fokus på hvordan unionen har taklet Covid-19-pandemien.

The EU taxonomi – to webinarer arrangert av Bergen Energy Lab, Universitetet i Bergen, 10. mai (The taxonomy in general) og 19. mai (The taxonomy and finance).  

The Annual Report of the EEA Joint Committee on the Functioning of the EEA Agreement in 2020 – resolusjon om rapporten vedtatt på møtet i den felles parlamentarikerkomiteen mellom EØS EFTA-landene og Europaparlamentet.

EU-rättens företräde utesluter inte rätten att kontrollera EU – notat fra Svenska institutet för europapolitiska studier. Omhandler en dom fra den tyske forfatningsdomstolen i mai 2020, og ser på prinsipielle spørsmål i debatten som har vært i etterkant av avgjørelsen.

Social Summit : non-paper – et felles innspill fra Danmark, Sverige Finland, Østerrike, Bulgaria, Estland, Irland, Latvia, Litauen, Malta og Nederland til det sosiale toppmøtet i Porto 7. mai.

Decarbonising European Shipping : technological, operational and legislative roadmap – rapport fra interesseorganisasjonen Transport & Environment (T&E).

Eurobarometer – opinionsundersøkelse fra Europakommisjonen: «While the coronavirus pandemic has been impacting on European daily lives for more than a year, attitudes towards the EU remain positive, according to the latest Standard Eurobarometer conducted in February-March 2021».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth