Referatsaker

Storting tysdag den 08. oktober 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (7)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
  Innberetning 2 (2019-2020)

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (8)

  Nasjonalbudsjettet 2020
  Meld. St. 1 (2019-2020)

  Foreslås sendt finanskomiteen

 • 3. (9)

  Skatter, avgifter og toll 2020
  Prop. 1 LS (2019-2020)

  Foreslås sendt finanskomiteen

 • 4. (10)

  Statsbudsjettet 2020
  Prop. 1 S (2019-2020)

  Foreslås sendt finanskomiteen