Referatsaker

Storting tysdag den 07. mai 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (330)

  Statsministerens kontor melder at

  • Stortingets vedtak til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) Lovvedtak 52 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) Lovvedtak 48 (2018-2019)

  - er sanksjonert under 03.05.2019

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (331)

  Endringer i abortloven (fosterreduksjon)
  Prop. 106 L (2018-2019)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 3. (332)

  Endringer i kommuneloven 2018
  Prop. 107 L (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 4. (333)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Sheida Sangtarash, Petter Eide og Lars Haltbrekken om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølgning etter hjemkomst til Norge
  Dokument 8:144 S (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen