Referatsaker

Storting tysdag den 05. februar 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (161)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Jorunn Gleditsch Lossius til andre nestleder

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (162)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Sivert Bjørnstad til andre nestleder

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 3. (163)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Geir Jørgen Bekkevold til leder

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 4. (164)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Olivia Corso Salles om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruden som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter
  Dokument 8:72 S (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen