Dagsorden

Storting tysdag den 18. juni 2019 kl. 10.00

Møtet fortsetter utover kl. 16.00