Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Dagsorden

Storting måndag den 17. desember 2018 kl. 10.00

Møtet avbrytes kl. 13.45 i anledning Stortingets julelunsj og settes igjen kl. 15.30. Møtet fortsetter utover kl. 16.00