Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Dagsorden

Storting fredag den 14. desember 2018 kl. 9.00

Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00