Stortingsarkivet

Stortingsarkivet har ansvaret for arkivet etter Stortingets politiske og administrative virksomhet og omfatter arkivmateriale fra 1814 til i dag.

Arkivmaterialet omfatter historisk arkiv, daglig arkivdanning, bildearkiv og lydarkiv. I tillegg utarbeider stortingsarkivet det trykte registerbindet (7. del) til Stortingsforhandlinger, som er en sesjonsvis samling av alle trykte dokumenter til saksbehandlingen i Stortinget.

Besøksadresse: Nedre Vollgate 20. Besøk etter avtale.

Åpningstider: Mandag–fredag 09.00–15.00 (sommertid 26.6–18.8 kl 09.00–14.00)

Postadresse: Stortinget, Postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo 

Telefon historisk arkiv: 23 31 36 70

E-post: arkivet@stortinget.no

For mer informasjon: www.stortinget.no/stortingsarkivet

Kontakt Doksenteret for spørsmål om daglig arkivdanning, offentlig journal og innsyn:

Telefon: 23 31 36 30

E-post: doksenteret@stortinget.no

Stortingets offentlige postjournal


Sist oppdatert: 26.06.2017 13:50