Representanter og partigrupper

Her finner du informasjon om hvordan du kan kontakte stortingsrepresentantene og partigruppene.

Partigruppene

Partienes stortingsgrupper har hvert sitt sekretariat som tar i mot henvendelser til partigruppen og representantene. For å sikre at din henvendelse blir registrert og behandlet er det best å sende henvendelsen til partigruppenes postmottak. Kontaktinformasjon finnes på partigruppenes egne sider:

Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Venstre
Sosialistisk Venstreparti
Miljøpartiet De Grønne 
Rødt

Representantene

Hvis du ønsker å sende noe direkte til en stortingsrepresentant kan du sende e-post eller benytte kontaktskjema.

Alfabetisk liste over representantenes e-postadresser.

Kontaktskjema til representanter og partigrupper.


Sist oppdatert: 26.10.2017 16:39