Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

P

  • partigruppe

    alle representantane frå same politiske parti tilhøyrer ei partigruppe i Stortinget.