Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

P

  • parlamentarisme

    styreform som inneber at regjeringa er ansvarleg overfor nasjonalforsamlinga (Stortinget). Stortinget kan gje uttrykk for mistillit til regjeringa og dermed tvinga henne til å gå av. Parlamentarisk system: statsform som byggjer på parlamentarisme.