Saker og publikasjoner

Grunnlaget for sakene som Stortinget behandler er vanligvis meldinger og proposisjoner fra regjeringen, og dokumenter fra representanter eller eksterne kontrollorganer.

Stortingets virksomhet dokumenters i de offentlige publikasjonene utgitt av Stortinget.

På nettstedet finnes følgende publikasjoner:

 • representantforslag (dokument nr. 8)
 • dokumentserien
 • innstillinger
 • referater
 • lovbeslutninger

Publikasjonen er tilgjengelige på følgende måter:

 • gjennom søk
 • i lister over publikasjonene
 • tilknyttet sakene som publikasjonen tilhører 

Publikasjonene

Det vil være noe variasjon i innholdet avhengig av publikasjonstype, men i hovedtrekk vil innholdet være følgende:

 • innholdsfortegnelse
 • lenke til pdf-versjon av publikasjonen (lik den trykte publikasjonen)
 • Finn liknende som starter et søk etter andre publikasjoner innen samme tema 
 • lenke til en eller flere saker som publikasjonen tilhører
 • oversikt over hvilke temaer publikasjonen omhandler med lenke til temasiden
 • i referatene - lenke til video fra behandlingen av saken
 • navigasjon mellom de ulike delen av publikasjonen

Midlertidige versjoner

Representantforslag, innstillinger og referater blir publisert i midlertidige versjoner, disse er ikke korrekturlest og kan bli endret i senere versjoner. Publiseringen av referater gjøres 2–3 timer etter at møtet er ferdig. Innstillinger publiseres en time etter at komiteen har avgitt innstillingen. Når endelig versjon foreligger erstattes den midlertidige versjonen. Presentasjonen av de midlertidige publikasjonen er noe begrenset i forhold til de endelige. Slik er det for at publiseringen skal gå så raskt som mulig.

Sakene

I Stortinget tilhører publikasjonen en eller flere saker. Det er ikke et en-til-en forhold mellom publikasjonene og sakene.

 • En sak kan være tilknyttet flere publikasjoner (for eksempel flere lovvedtak til en lovsak).
 • En publikasjon kan være tilknyttet flere saker (for eksempel en innstilling som omfatter flere saker).
 • Flere saker kan behandles under ett i stortingssalen (sammenslåtte saker).

På saksiden er det oppgitt hvilke publikasjoner som er tilknyttet saken og hvilke andre saker som den angitte saken har en relasjon til. Sakssidene oppdateres fortløpende etterhvert som en sak går sin gang. sakssidenes innhold vil variere utfra hvor saken står og hvilken sakstype det dreier seg om.

Hovedtrekkene i innholdet på saksiden er følgende:

 • Sakens tittel og betegnelse på publikasjonene som tilhører saken.
 • En forenklet fremstilling av hvor saken står i dag, hva som har skjedd tidligere og hva som vil skje senere i behandlingsprosessen.
 • Når saken er til komitébehandling inneholder midtfeltet informasjon om høringer, avgivelse av innstilling m.m
 • Når saken er ferdigbehandlet inneholder midtfeltet en kortversjon av vedtakene tilknyttet saken (vedtak i korthet).
 • Høyre felt av siden (følg saken) inneholder all informasjon om sakens gang og lenke til publikasjonene tilknyttet saken. 

Sist oppdatert: 29.09.2009 11:06