Statistikk på stortinget.no for 2016

Her finner du informansjon om trafikktall på stortinget.no for 2016

Antall unike besøkende, besøk og sidevisninger per måned i 2016.

Måned (2016) Unike besøkende Besøk Sidevisninger
Januar 100 577 163 089  510 829
Februar 104 477 173 956 563 351
Mars 97 370 166 398 570 682
April 115 435 198 707 658 193
Mai 118 456 206 619 678 878
Juni 101 543 191 299 695 992
Juli 42 203 58 338 204 209
August 72 480 109 735 382 899
September 92 691 140 270 465 546
Oktober 132 609 215 518 774 430
November 134 441 224 993 782 491
Desember 122 612 205 057 761 964
Totalt 1 018 618 2 055 979 7 049 464

Noen av de mest besøkte sidetypene (forsiden er den mest besøkte) i 2016.

Side Unike besøkende Sidevisninger

Nett-tv

74 157 114 683

Talerlister

41 983 78 106

Hva skjer på Stortinget?

14 033 69 666

Representanter og komiteer

34 262 52 660
Møteprogram 27 615 33 954

Plattform, land, nettlesere og operativssystem i 2016 (noen utvalgte).

Plattform Andel i prosent
Desktop 64,08 %
Mobil 27,54 %
Nettbrett 8,38 %
Land Andel besøkende i prosent
Norge 92,49 %
Sverige 1,01 %
USA 0,96 %
Danmark 0,79 %
Storbritannia 0,54 %
Nettlesere Andel i prosent
Chrome 33,20 %
Internet Explorer 29,35 %
Safari 23,63 %
Firefox 6,45 %
Safari (in-app) 3,11 %
Operativssystem Andel i prosent
Windows 59,20 %
iOS 21,27 %
Macintosh 10,54 %
Android 8,18 %
Linux 0,45 %

Sist oppdatert: 05.03.2021 11:18 


Unike besøkende viser antall IP-adresser som blir registrert. Dersom flere brukere har samme IP-adresse (vanlig i for eksempel bedrifter) vil disse bli registrert som én bruker.

Besøk viser antall besøk (også kalt brukersesjoner) siden får, uten å telle antall sider som blir vist under besøket. Etter en viss tid, uavhengig av om det er samme bruker som returnerer, blir det registrert et nytt besøk (ny brukersesjon).

Sidevisninger måler hvor mange ganger en side er vist i en nettleser.