Foreningen av tidligere representanter

Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter ble stiftet i 1993 og er et tilbud til alle som har vært stortingsrepresentanter eller møtende vararepresentanter og som ønsker å ha kontakt med Stortinget og egen partigruppe.

Foreningen gir tilbud om politisk oppdatering og faglige foredrag, samt utflukter til aktuelle steder i og omkring Oslo. Foreningen har to møter i året med faglig/politiske foredrag med etterfølgende middag i Stortinget. Det er også lagt til rette for møte med de respektive partigruppene. Det er utarbeidet regler for reisegodtgjørelse for de som bor langt unna Oslo og har store reiseutgifter.

Foreningen er representert ved årsmøter i våre søsterforeninger i Norden. Foreningen har ca. 270 medlemmer.

Vedtekter for foreningen.

Styret i foreningen
Leder Hallgrim Berg
Sekretær Oscar Hillgaar 
Kasserer Torstein Rudihagen
  Øystein Hedstrøm
  Odd Holten 
  Jorunn Ringstad
  Knut Korsæth  

Sist oppdatert: 26.02.2015 10:32