Støttemeny
Hovudmeny
Søk
Lokalmeny
Hovudinnhald
Botntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut sida Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal

Prop. 80 S (2011-2012), Innst. 289 S (2011-2012)

Kvar er saka no?

1
Forslag
2
Komite-
behandling
3
Debatt og vedtak
Stortinget har behandla saka ferdig.
Forslag frå Samferdselsdepartementet
Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen

Vedtak i kortversjon

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget vedtatt at bompengeselskap får løyve til å krevje inn bompengar til delvis finansiering av utbygginga av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal. Kostnadene for prosjekta er rekna til totalt 1.250 mill. kroner, og er føresett finansiert med 50 pst. statlege midlar og 50 pst. bompengar. Trafikkopning for tunnelen er planlagt innan årsskiftet 2014/15 og opning av brua er planlagt sommaren 2015.

Behandling og vedtak

Saka er ferdigbehandla
Vedtak i samsvar med innstillingen
Voteringsoversikt
Vedtak og oppmodingar

Behandling og tilråding

Tilråding blei levert den 15.05.2012
Behandla i Stortinget: 31.05.2012

Sjå andre saker om det same temaet:

Vegvesen

Følg saka

1 Forslag

Frå Samferdselsdepartementet
Grunnlag for saka
Prop. 80 S (2011-2012)
Fremma i statsråd 30.03.2012
Referert 12.04.2012

2 Komitebehandling

Tildelt komité 12.04.2012
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Saksordførar: Janne Sjelmo Nordås (Sp)
Tilråding levert 15.05.2012
Innst. 289 S (2011-2012)

3 Debatt og vedtak

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonsteneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarleg redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Opne data på Stortinget