Representantforslag om etablering av et pilotprogram for industri 4.0

Dette dokument

  • Representantforslag 260 S (2020–2021)
  • Frå: Terje Aasland, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Åsunn Lyngedal, Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
8. april 2021

Terje Aasland

Rigmor Aasrud

Lise Christoffersen

Åsunn Lyngedal

Tellef Inge Mørland

Kari Henriksen