Representantforslag om et styrket Nav

Dette dokument

  • Representantforslag 130 S (2020–2021)
  • Frå: Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Arild Grande, Fredric Holen Bjørdal, Eva Kristin Hansen, Tuva Moflag og Elise Bjørnebekk-Waagen
  • Sidetal: 3
Til Stortinget
25. februar 2021

Rigmor Aasrud

Lise Christoffersen

Arild Grande

Fredric Holen Bjørdal

Eva Kristin Hansen

Tuva Moflag

Elise Bjørnebekk-Waagen