Representantforslag om å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge

Dette dokument

  • Representantforslag 71 L (2020–2021)
  • Frå: Trond Helleland, Siv Jensen, Terje Breivik og Hans Fredrik Grøvan
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
3. desember 2020

Trond Helleland

Siv Jensen

Terje Breivik

Hans Fredrik Grøvan