Representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng

Dette dokument

  • Representantforslag 52 S (2019–2020)
  • Frå: Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Freddy André Øvstegård og Hans Inge Myrvold
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
30. januar 2020

Dag Terje Andersen

Eva Kristin Hansen

Magne Rommetveit

Freddy André Øvstegård

Hans Inge Myrvold