Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge

Dette dokument

  • Representantforslag 104 S (2018–2019)
  • Frå: Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Martha Tærud og Nils T. Bjørke
  • Sidetal: 1

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Sverige og Danmark opererer med nullgrense for momsinnbetaling for selskap hjemmehørende i utlandet selv om begge landene har en generell momsgrense på henholdsvis 40 000 SEK og 50 000 DKK. En slik ordning ser ut til å være regelen og ikke unntaket i EU.

Merverdiavgift skal i Norge betales inn av alle som har omsatt momspliktige varer og tjenester for minst 50 000 kroner i løpet av en periode på ett år. Eksempelvis er representanter fra bussnæringen i Norge tydelige på at de ønsker en nullgrense for momsinnbetaling for busselskap hjemmehørende i utlandet, fordi de erfarer at merverdigavgift ikke blir betalt inn. Dette, sammen med andre konkurransevridende forhold, gjør at norske busselskap får en urimelig konkurranseulempe sammenlignet med utenlandske konkurrenter.

Med tanke på problemene i blant annet bussbransjen og konkurranseulempene for norske selskap er det vanskelig å skjønne at Norge ikke har innført tiltak for å motvirke at momsgrensene blir konkurransevridende. Det ser ut til å være dårlig oversikt over om det faktisk blir betalt inn merverdiavgift fra utenlandske busselskap etter regelverket slik det er i dag. Et problem i denne sammenhengen kan være at avgiftsplikten gjerne inntrer etter at det enkelt kan kontrolleres.

Med en nullgrense vil det være mye enklere å sikre kontroll med dette. Ifølge rapporten «European Union VAT Rates and Thresholds» fra BDO har de fleste EU- land, trolig på bakgrunn av dette, nullgrense for momsinnbetaling for selskap hjemmehørende i utlandet. Bare Frankrike, Litauen, Bulgaria, Kroatia og Kypros opererer ikke med en slik nullgrense, ifølge denne rapporten.

Slik regelverket er i for eksempel Sverige og Danmark, kan det virke som om de er opptatt av at skattereglene virker i praksis, og at de sikrer at nasjonale aktører ikke får urettmessige konkurranseulemper.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som sikrer at bedrifter hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge.

14. mars 2019

Siv Mossleth

Bengt Fasteraune

Martha Tærud

Nils T. Bjørke