Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet

Dette dokument

  • Representantforslag 77 S (2018–2019)
  • Frå: Karin Andersen, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide og Freddy André Øvstegård
  • Sidetal: 3
Til Stortinget
13. februar 2019

Karin Andersen

Arne Nævra

Kari Elisabeth Kaski

Petter Eide

Freddy André Øvstegård