Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Elise Bjørnebekk-Waagen og Ingvild Kjerkol om bedre kommunale tilbud til volds- og overgrepsutsatte unge

Til Stortinget
14. juni 2018

Per Espen Stoknes

Elise Bjørnebekk-Waagen

Ingvild Kjerkol