Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om arbeidsvilkår for sykehusansatte

Dette dokument

  • Representantforslag 122 S (2016–2017)
  • Sidetal: 4

Innhald

Til Stortinget
26. april 2017

Olaug V. Bollestad

Hans Fredrik Grøvan

Kjell Ingolf Ropstad