Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad, Janne Sjelmo Nordås og Kjersti Toppe om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus

Til Stortinget
7. mars 2017

Janne Sjelmo Nordås

Marit Arnstad

Per Olaf Lundteigen

Kjersti Toppe