Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud

Dette dokument

  • Representantforslag 55 S (2016–2017)
  • Dato: 23.02.2017
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
23. februar 2017

Anders Tyvand

Kjell Ingolf Ropstad

Hans Fredrik Grøvan

Olaug V. Bollestad