Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2020

Dato: 03.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.17