Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2021

Dato: 09.03.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 16 [15:27:47]

Referat

 • 1. (287) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Arild Grande, Fredric Holen Bjørdal, Eva Kristin Hansen, Tuva Moflag og Elise Bjørnebekk-Waagen om et styrket Nav (Dokument 8:130 S (2020–2021))

 • 2. (288) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav (Dokument 8:132 S (2020–2021))

 • 3. (289) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å tydeliggjøre forbud mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven (Dokument 8:137 S (2020–2021))

  Samr.: Nr. 1–3 vert sende arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (290) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Silje Hjemdal, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland om forenkling av strømmarkedet til det beste for forbruker (Dokument 8:126 S (2020–2021))

 • 5. (291) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Himanshu Gulati, Solveig Horne, Sylvi Listhaug og Kari Kjønaas Kjos om å gi familien full frihet til å dele foreldrepermisjonen (Dokument 8:133 S (2020–2021))

 • 6. (292) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om et styrket og gratis krisesentertilbud for voldsutsatte (Dokument 8:134 S (2020–2021))

  Samr.: Nr. 4–6 vert sende familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (293) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Jon Engen-Helgheim om å gi kommunen en klar lovhjemmel til å hindre organisasjoner og trossamfunn i å drive klart integreringshemmede virksomhet (Dokument 8:135 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8. (294) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken (Dokument 3:6 (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9. (295) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Jenny Klinge om å sikre geitenes framtid i Norge (Dokument 8:125 S (2020–2021))

 • 10. (296) Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann (Dokument 8:138 S (2020–2021))

  Samr.: Nr. 9 og 10 vert sende næringskomiteen.

 • 11. (297) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Åslaug Sem-Jacobsen og Liv Signe Navarsete om en kraftig utbygging av mobildekning i hele landet (Dokument 8:129 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12. (298) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal om forbud mot barnehijab (Dokument 8:136 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt utdannings- og forskingskomiteen.

 • 13. (299) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Siv Mossleth og Sigbjørn Gjelsvik om å utrede hvordan Norge påvirkes av hemmelighold og mangel på demokrati i EU (Dokument 8:127 S (2020–2021))

 • 14. (300) Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om et nytt globalt vaksine- og legemiddelregime basert på selvforsyning, solidaritet og samarbeid (Dokument 8:131 S (2020–2021))

  Samr.: Nr. 13 og 14 vert sende utanriks- og forsvarskomiteen.

Ein fortsette behandlinga av