Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2019

Dato: 12.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 2 (2019–2020), jf. Innst. 24 L (2019–2020) og Prop. 98 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 5 [13:22:55]

Stortingets vedtak til lov om endringer i skatteloven (Lovvedtak 2 (2019–2020), jf. Innst. 24 L (2019–2020) og Prop. 98 L (2018–2019))