Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2019 *

Dato: 12.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 15.10.