Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2019

Dato: 12.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 15.10.