Stortinget - Møte tirsdag den 5. november 2019

Dato: 05.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Voteringer

Votering

Presidenten: Stortinget er da klar til å gå til votering.

Sak nr. 1 var redegjørelse av arbeids- og sosialministeren.

Votering i sak nr. 2, debattert 5. november 2019

Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 24. oktober 2019)

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Presidenten foreslår at redegjørelsen av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker holdt i Stortingets møte 24. oktober 2019 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

Sak nr. 3 var interpellasjon.