Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2020

Dato: 12.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovanmerkning 2 (2019–2020), jf. Lovvedtak 120 (2019–2020), Innst. 322 L (2019–2020) og Prop. 81 L (2019–2020))

Innhald

Sak nr. 1 [09:03:24]

Stortingets vedtak om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov) (Lovanmerkning 2 (2019–2020), jf. Lovvedtak 120 (2019–2020), Innst. 322 L (2019–2020) og Prop. 81 L (2019–2020))