Stortinget - Møte tirsdag den 7. april 2020

Dato: 07.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 6 [16:51:19]

Referat

  • 1. (242) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i vegtrafikkloven (opplæring) (Lovvedtak 46 (2019–2020))

  • – er sanksjonert under 3. april 2020

  • 2. (243) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 3. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

  • 3. (244) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 6. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7–12, jf. beredskapsloven § 3

    Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

  • 4. (245) Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019 (Dokument 17 (2019–2020))

    Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Presidenten vil få ønske alle en riktig god påske og minner om at første møte etter påske er tirsdag 14. april kl. 12.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.