Stortinget - Møte fredag den 14. desember 2018

Dato: 14.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.28.