Stortinget - Møte mandag den 3. desember 2018

Dato: 03.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Presidenten vil foreslå at finansministerens redegjørelse holdt i Stortingets møte 8. oktober 2018 om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2019 vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 27 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–8, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet

  • forslagene nr. 9–11, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet

  • forslag nr. 12, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 13–22, fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  • forslagene nr. 23 og 24, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

  • forslag nr. 25, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

  • forslag nr. 26, fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  • forslag nr. 27, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslag nr. 26, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Regjeringen Solberg har levert et forslag til statsbudsjett for 2019 som ikke vil innfri Norges vedtatte klimamål for 2020 og har ikke Stortingets tillit.»

Da dette er et mistillitsforslag, vil voteringen skje ved navneopprop.

Oppropet vil starte med representant nr. 1 fra Sør-Trøndelag fylke.

De som stemmer for forslaget, svarer ja. De som stemmer imot, svarer nei.

Presidenten vil sette stor pris på ro i salen under oppropet.

Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 98 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.22.19)

De 98 representantene som stemte mot forslaget, var:

Trond Giske, Mari Holm Lønseth, Eva Kristin Hansen, Sivert Bjørnstad, Lars Haltbrekken, Kirsti Leirtrø, Jon Gunnes, Kårstein Eidem Løvaas, Dag Terje Andersen, Renate Sølversen, Erlend Larsen, Carl-Erik Grimstad, Stein Erik Lauvås, Svein Roald Hansen, Tellef Inge Mørland, Åshild Bruun-Gundersen, Kjell Ingolf Ropstad, Ingunn Foss, Kari Henriksen, Gisle Meininger Saudland, Norunn Tveiten Benestad, Hans Fredrik Grøvan, Tone Wilhelmsen Trøen, Henrik Asheim, Nina Sandberg, Himanshu Gulati, Sigbjørn Gjelsvik, Åsmund Aukrust, Hårek Elvenes, Tuva Moflag, Martin Kolberg, Morten Wold, Lise Christoffersen, Jon Engen-Helgheim, Masud Gharahkhani, Runar Sjåstad, Bengt Rune Strifeldt, Ingalill Olsen, Geir Adelsten Iversen, Marianne Haukland, Trygve Slagsvold Vedum, Kristian Tonning Riise, Karin Andersen, Ove Trellevik, Magne Rommetveit, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal, Leif Audun Sande, Tom-Christer Nilsen, Liv Kari Eskeland, Ruth Grung, Terje Breivik, Nils T. Bjørke, Helge Orten, Geir Inge Lien, Marianne Synnes, Jan Steinar Engeli Johansen, Vetle Wang Soleim, Steinar Reiten, Margunn Ebbesen, Willfred Nordlund, Grethe Andersen, Åsunn Lyngedal, Jonny Finstad, Mona Fagerås, Rigmor Aasrud, Marit Knutsdatter Strand, Olemic Thommessen, Tore Hagebakken, Bengt Fasteraune, Ketil Kjenseth, Michael Tetzschner, Marianne Marthinsen, Kari Elisabeth Kaski, Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Petter Eide, Grunde Almeland, Aase Simonsen, Solveig Horne, Torstein Tvedt Solberg, Roy Steffensen, Margret Hagerup, Geir Pollestad, Hege Haukeland Liadal, Aleksander Stokkebø, Terje Halleland, Øystein Langholm Hansen, Solfrid Lerbrekk, Frida Melvær, Tore Storehaug, Stine Margrethe Knutsdatter Olsen, Åslaug Sem-Jacobsen, Geir Jørgen Bekkevold, Kent Gudmundsen, Sandra Borch, Martin Henriksen, Elin Rodum Agdestein

De 2 representantene som stemte for forslaget, var:

Bjørnar Moxnes, Per Espen Stoknes

Følgende 69 representanter var fraværende:

Heidi Greni (forf.), Guro Angell Gimse (forf.), Jorodd Asphjell (forf.), Morten Stordalen (forf.), Maria Aasen-Svensrud (forf.), Ingjerd Schou (forf.), Ulf Leirstein (forf.), Elise Bjørnebekk-Waagen (forf.), Tage Pettersen (forf.), Ole André Myhrvold (forf.), Erlend Wiborg (forf.), Freddy André Øvstegård (forf.), Svein Harberg (forf.), Torhild Bransdal (forf.), Anniken Huitfeldt (forf.), Hans Andreas Limi (forf.), Nils Aage Jegstad (forf.), Sverre Myrli (forf.), Solveig Schytz (forf.), Turid Kristensen (forf.), Sheida Sangtarash (forf.), Kari Kjønaas Kjos (forf.), Bente Stein Mathisen (forf.), Trond Helleland (forf.), Kristin Ørmen Johnsen (forf.), Per Olaf Lundteigen (forf.), Arne Nævra (forf.), Anette Trettebergstuen (forf.), Nils Kristen Sandtrøen (forf.), Tor André Johnsen (forf.), Emilie Enger Mehl (forf.), Peter Frølich (forf.), Jette F. Christensen (forf.), Torill Eidsheim (forf.), Kjersti Toppe (forf.), Audun Lysbakken (forf.), Knut Arild Hareide (forf.), Sylvi Listhaug (forf.), Else-May Botten (forf.), Tove-Lise Torve (forf.), Eirik Sivertsen (forf.), Siv Mossleth (forf.), Dagfinn Henrik Olsen (forf.), Morten Ørsal Johansen (forf.), Jonas Gahr Støre (forf.), Heidi Nordby Lunde (forf.), Christian Tybring-Gjedde (forf.), Guri Melby (forf.), Jan Bøhler (forf.), Mudassar Kapur (forf.), Stefan Heggelund (forf.), Carl I. Hagen (forf.), Mathilde Tybring-Gjedde (forf.), Astrid Nøklebye Heiberg (forf.), Hadia Tajik (forf.), Sveinung Stensland (forf.), Olaug V. Bollestad (forf.), Liv Signe Navarsete (forf.), Ingrid Heggø (forf.), Terje Aasland (forf.), Solveig Sundbø Abrahamsen (forf.), Lene Vågslid (forf.), Cecilie Myrseth (forf.), Per-Willy Amundsen (forf.), Torgeir Knag Fylkesnes (forf.), Ingvild Kjerkol (forf.), Marit Arnstad (forf.), Arild Grande (forf.), André N. Skjelstad (forf.)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 23, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 269 673 000

2

Familie og forbruker

49 144 449 000

3

Kultur mv.

15 904 475 000

4

Utenriks

40 766 505 000

5

Justis

36 117 368 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

21 053 872 000

7

Arbeid og sosial

453 788 978 000

8

Forsvar

53 108 895 000

9

Næring

6 979 615 000

10

Fiskeri

1 154 157 000

11

Landbruk

18 679 754 000

12

Olje og energi

-102 310 737 000

13

Miljø

7 982 227 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

213 761 219 000

16

Utdanning og forskning

77 577 493 000

17

Transport og kommunikasjon

69 377 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

194 721 368 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 251 450 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 558 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 222 955 853 000

22

Utbytte mv.

-39 910 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 278 735 000

»

Voteringstavlene viste at det var avgitt 94 stemmer mot og 2 stemmer for forslaget fra Rødt.

(Voteringsutskrift kl. 21.30.17)

Margunn Ebbesen (H) (fra salen): President! Jeg stemte feil.

Presidenten: Da skal det riktige tallet være 95 stemmer mot og 1 stemme for forslaget fra Rødt. Dermed er forslaget forkastet.

Det voteres over forslag nr. 24, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kommuner holder barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad, og sette av midler til kompensasjon for dette i revidert nasjonalbudsjett for 2019.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 98 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.30.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13, 14, 18, 19 og 22, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 13 lyder:

«Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 461 899 000

2

Familie og forbruker

47 990 092 000

3

Kultur mv.

16 190 748 000

4

Utenriks

42 656 585 000

5

Justis

36 372 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

23 215 269 000

7

Arbeid og sosial

450 536 508 000

8

Forsvar

52 662 195 000

9

Næring

9 049 615 000

10

Fiskeri

1 670 924 000

11

Landbruk

19 835 198 000

12

Olje og energi

-104 914 537 000

13

Miljø

15 459 336 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

210 676 478 000

16

Utdanning og forskning

79 149 474 000

17

Transport og kommunikasjon

69 353 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

184 105 586 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

6 395 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 507 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 238 685 833 000

22

Utbytte mv.

-40 923 252 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-71 533 639 000

»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå å øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 mrd. kroner. Det forutsettes at byggelånsgarantiene kun skal nyttes til bygging av skip med null- eller lavutslippsteknologi.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen som gir en anslått provenyeffekt på 900 mill. kroner.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke det maksimale fradraget i skatteinsentivordningen for oppstartsselskaper til 650 000 kroner per år.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal støtteordning for kjøp av elsykler.»

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 99 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.31.07)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 20 og 21, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas mandat et mål om fullelektrifisering av dagens fiskemerder innen 2023.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for gradvis nedtrapping av dagens oljevirksomhet. Nedtrappingstakten må koordineres med en forutsetning om å nå klimaforliket i 2020 og over 40 pst. reduksjon i de totale norske utslippene i 2030.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 92 mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.31.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 15, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et garantifond for fornybarinvesteringer etter modell av den eksisterende u-landsordningen i GIEK. Det settes av en garantiramme på 2 mrd. kroner i 2019.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 70 mot 30 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.31.44)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 16 og 17, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Finanstilsynet gjennomfører en stresstest av klimarisiko i norske finansinstitusjoner.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille krav til alle fylkeskommuner om å levere klimabudsjett for budsjettene for 2020.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 63 mot 37 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.32.05)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 264 099 000

2

Familie og forbruker

47 492 892 000

3

Kultur mv.

16 214 098 000

4

Utenriks

40 697 326 000

5

Justis

36 013 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 842 772 000

7

Arbeid og sosial

452 827 008 000

8

Forsvar

52 932 195 000

9

Næring

7 320 115 000

10

Fiskeri

1 061 224 000

11

Landbruk

18 674 698 000

12

Olje og energi

-102 657 537 000

13

Miljø

8 683 427 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

210 426 628 000

16

Utdanning og forskning

77 461 993 000

17

Transport og kommunikasjon

69 917 522 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

187 921 646 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 650 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 532 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 215 271 353 000

22

Utbytte mv.

-39 910 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-58 204 245 000

»

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 94 mot 6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.32.23)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om endring i lov som er nødvendig for å sørge for at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, samt, i forbindelse med revidert budsjett for 2019, fremme forslag om å dekke disse kostnadene gjennom fordeling til alle kommuner over kommuneopplegget.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) (fra salen): President! Senterpartiet skal også stemme for forslaget.

Presidenten: Da har også Senterpartiet varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 81 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.32.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

9 855 299 000

2

Familie og forbruker

46 338 892 000

3

Kultur mv.

15 726 648 000

4

Utenriks

39 174 326 000

5

Justis

36 232 167 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 207 807 000

7

Arbeid og sosial

452 164 478 000

8

Forsvar

54 047 695 000

9

Næring

6 818 215 000

10

Fiskeri

1 038 424 000

11

Landbruk

18 780 598 000

12

Olje og energi

-102 338 137 000

13

Miljø

5 183 667 000

14

Kontroll og konstitusjon

643 600 000

15

Helse

207 826 969 000

16

Utdanning og forskning

76 940 103 000

17

Transport og kommunikasjon

70 489 672 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

186 475 946 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 278 744 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 551 187 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 198 699 353 000

22

Utbytte mv.

-40 064 552 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000

»

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 89 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.33.11)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse forhandlingsmandatet knyttet til forhandlingene om et CO2-fond for næringstransporten til å omfatte et fond i tråd med næringslivets behov og etter modell av NOx-fondet, slik at forhandlingene kan sluttføres og fondet etableres og bli operativt i løpet av 2019 i tråd med Stortingets tidligere vedtak.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 60 mot 40 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.33.29)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det forelegges Stortinget hva som er bevilgningsbehovet knyttet til etablering og administrasjon av et CO2-fond for næringstransporten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 52 mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.33.51)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 361 899 000

2

Familie og forbruker

45 930 792 000

3

Kultur mv.

16 147 448 000

4

Utenriks

40 717 426 000

5

Justis

36 297 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 347 737 000

7

Arbeid og sosial

453 158 508 000

8

Forsvar

53 300 195 000

9

Næring

6 920 615 000

10

Fiskeri

1 065 924 000

11

Landbruk

18 737 098 000

12

Olje og energi

-102 293 537 000

13

Miljø

6 541 727 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

211 397 768 000

16

Utdanning og forskning

77 913 308 000

17

Transport og kommunikasjon

71 499 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

185 031 746 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

2 143 770 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 529 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 205 312 353 000

22

Utbytte mv.

-40 465 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000

»

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 71 mot 29 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.34.08)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 6 og 7, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede endringer i merverdiavgiftsloven som sikrer at helsepersonell må inkludere merverdiavgift hvis de utfører alternativ behandling.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med et lovforslag som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 64 mot 36 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.34.46)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en avgift som effektivt ekskluderer biodrivstoff med høy avskogingsrisiko (som palmeolje), og legge fram et forslag i forbindelse med revidert statsbudsjett i 2019, med ikrafttredelse 1. juli 2019.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 63 mot 37 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.35.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 8, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene avvikles.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 53 mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.35.25)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2, 4 og 5, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere ABE-reformen og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av første halvår 2019 legge til rette for at det gratis og enkelt kan leveres inn marint avfall i havner fra ordningen «Fishing for Litter».»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede om de kommunale pensjonskassene skal være skattepliktige, og legge fram sak for Stortinget på egnet måte.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 52 mot 48 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.35.48)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 25, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at Norges statsbudsjett fra og med statsbudsjettet for 2020 skal lages og fremmes med sektorvise utslippsbudsjetter, med tiltaksliste og forventet klimaeffekt. Oversikten skal vise hvordan norske utslippskutt for å nå minst 40 pst. reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, skal skje i Norge.»

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 63 mot 37 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 21.36.08)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 306 899 000

2

Familie og forbruker

47 602 292 000

3

Kultur mv.

15 644 548 000

4

Utenriks

40 492 026 000

5

Justis

35 759 167 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

19 629 807 000

7

Arbeid og sosial

452 120 308 000

8

Forsvar

52 842 195 000

9

Næring

6 448 215 000

10

Fiskeri

1 028 424 000

11

Landbruk

18 632 098 000

12

Olje og energi

-102 530 537 000

13

Miljø

5 991 727 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

208 540 768 000

16

Utdanning og forskning

77 267 508 000

17

Transport og kommunikasjon

69 803 922 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

181 808 746 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 966 600 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 502 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 195 400 353 000

22

Utbytte mv.

-40 485 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000

II

Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 redegjøre for erfaringer med innfasing av bemanningsnormen i barnehagen.

III

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 gi en helhetlig vurdering av støtteordningene for studenter med barn, herunder vurdere forholdet til tilgrensende ordninger som foreldrepenger.

IV

Stortinget ber regjeringen avklare arbeidsdelingen mellom Nav og tiltaksarrangører for å sikre forutsigbarhet for aktørene. En avklaring bør komme i statsbudsjett for 2020.

V

Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens statlige ordninger for forebygging og reparasjon av skader på kommunal og fylkeskommunal infrastruktur i lys av økt forekomst av flom og ras.

VI

Stortinget ber regjeringen gjennom Norges klimafinansiering i utviklingsland støtte opp om omlegging fra kullkraft til nye fornybare energikilder.

VII

Stortinget ber regjeringen vurdere om rådgivning for effektive særavgifter bør inkluderes i Skatt for utvikling-programmet i NORADs kunnskapsbank, og melde tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019.

VIII

Stortinget ber regjeringen i styringsdialogen med de regionale helseforetakene vektlegge behovet for at pasientrettighetene til personer med sjeldne sykdommer ivaretas ved overføring av medikamentordningen til de regionale helseforetakene.

IX

Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere barnehospice i Kristiansand som en pilot for videre å kunne styrke kompetansen og den palliative omsorgen for barn.

X

Stortinget ber regjeringen vurdere opprettelsen av et profesjonelt kringkastingskor i tilknytning til NRK som etter modell av Kringkastingsorkesteret skal ha institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på høyt nivå.

XI

Stortinget ber regjeringen i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet vektlegge arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket).

XII

Stortinget ber regjeringen om å etablere en tydelig strategi for hvordan Norges helsebistand bør innrettes for også å fange opp forskyvningen i den globale sykdomsbyrden fra smittsomme til ikke-smittsomme sykdommer.

XIII

Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for, og komme tilbake med en vurdering av, en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland, og redegjøre for dette senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019.

XIV

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 med en ny vurdering av størrelsen på kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, basert på resultatet av kommunenes retaksering.

XV

Stortinget ber regjeringen utrede de økonomiske konsekvensene av å dekke de ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader for kommunal og fylkeskommunal sektor med sikte på at de dekkes av kommunene og fylkeskommunene. Utredningen bør også se på om dekningen bør gå gjennom å utvide den søknadsbaserte tilskuddsordningen som det er enighet om å etablere i budsjettavtalen for 2019.

XVI

Stortinget ber regjeringen om at forurensningen på statens grunn må håndteres i forbindelse med salget av statens eiendom på Rausand i Nesset kommune i Møre og Romsdal, og at det legges til rette for at gruvesjakter og avfallsdeponier på områdene sikres samtidig.

XVII

Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak.

XVIII

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen) fra 1. januar 2020. I utformingen av regelverket må man se hen til EUs vedtatte ordning med avgiftsfri grense, som skal iverksettes fra 2021.

XIX

Stortinget ber regjeringen utforme et helhetlig forslag til virkemidler og avgifter i biodrivstoffpolitikken for å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko både innenfor og utenfor omsetningskravet. Disse rammebetingelsene skal legges frem i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 og innføres fra 1. januar 2020.

XX

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning med sikte på at BPA utformes slik at ordningen bidrar til å oppnå likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne, gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft i ordningen.

XXI

Stortinget ber regjeringen foreslå mulige endringer av fergeavløsningsordningen slik at kapitalkostnader i mer fleksibel grad enn i dag kan dekkes av staten for fylkesveisamband.

XXII

Meld. St. 1 (2018–2019) – Nasjonalbudsjettet 2019 – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det voteres først over I.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 51 mot 48 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.36.33)

Presidenten: Det voteres over X.

Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) (fra salen): President! Senterpartiet skal også stemme imot.

Presidenten: Da har Senterpartiet varslet at også de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 88 mot 12 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.37.06)

Presidenten: Det voteres over XVIII.

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til innstillingen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til innstillingen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over XIX.

Senterpartiet har varslet støtte til innstillingen.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet subsidiær støtte til innstillingen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXI og XXII.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Sakene nr. 3 og 4 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 10 og 11.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.