Stortinget - Møte torsdag den 22. november 2018

Dato: 22.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet heva kl. 13.23.