Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 1 (2018–2019), jf. Innst. 27 L (2018–2019) og Prop. 112 L (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 6 [14:33:40]

Stortingets vedtak til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) (Lovvedtak 1 (2018–2019), jf. Innst. 27 L (2018–2019) og Prop. 112 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.