Stortinget - Møte torsdag den 18. oktober 2018

Dato: 18.10.2018
President: Morten Wold

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:05:11]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.