Stortinget - Møte tirsdag den 9. oktober 2018

Dato: 09.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som nytt medlem av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges Sverre Myrli.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer

 1. Martin Kolberg

 2. Ruth Grung

 3. Jorodd Asphjell

 4. Stein Erik Lauvås

 5. Ingalill Olsen

 6. Nina Sandberg

 7. Michael Tetzschner

 8. Bente Stein Mathisen

 9. Norunn Tveiten Benestad

 10. Marianne Synnes

 11. Nils Aage Jegstad

 12. Solveig Sundbø Abrahamsen

 13. Helge André Njåstad

 14. Ulf Leirstein

 15. Erlend Wiborg

 16. Heidi Greni

 17. Willfred Nordlund

 18. Freddy André Øvstegård

 19. Ketil Kjenseth

 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1–6:

 1. Øystein Langholm Hansen

 2. Tuva Moflag

 3. Masud Gharahkhani

 4. Jette F. Christensen

 5. Tellef Inge Mørland

 6. Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7–12:

 1. Trond Helleland

 2. Svein Harberg

 3. Marianne Haukland

 4. Liv Kari Eskeland

 5. Vetle Wang Soleim

 6. Olemic Thommessen

For nr. 13–15:

 1. Himanshu Gulati

 2. Gisle Meininger Saudland

 3. Tor André Johnsen

For nr. 16–17:

 1. Ole André Myhrvold

 2. Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18:

Solfrid Lerbrekk

For nr. 19:

Grunde Almeland

For nr. 20:

Tore Storehaug

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Kroner

950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Aksjer, bevilges med

2 502 500 000

II

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, som følge av mindre endringer i endelig fastsatt emisjonsbeløp.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.