Stortinget - Møte mandag den 30. september 2019

Dato: 30.09.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.04.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter skrevet under av de tilstedeværende representanter:

Tone Wilhelmsen Trøen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Nils T. Bjørke, Abid Q. Raja, Sverre Myrli, Kari Kjønaas Kjos, Bente Stein Mathisen, Åsmund Aukrust, Sigbjørn Gjelsvik, Tuva Moflag, Sheida Sangtarash, Jenny Klinge, Torgeir Knag Fylkesnes, Morten Wold, Michael Tetzschner, Trygve Slagsvold Vedum, Hanne Dyveke Søttar, Turid Kristensen, Åsunn Lyngedal, Stefan Heggelund, Bengt Rune Strifeldt, Steinar Reiten, Lene Westgaard-Halle, Christian Tybring-Gjedde, Siri Gåsemyr Staalesen, Kari Henriksen, Nils Aage Jegstad, Ingalill Olsen, Per Willy Amundsen, Stein Erik Lauvås, Jon Engen-Helgheim, André N. Skjelstad, Geir Jørgen Bekkevold, Hans Andreas Limi, Solfrid Lerbrekk, Ruth Grung, Geir Sigbjørn Toskedal, Erlend Wiborg, Solveig Horne, Emilie Enger Mehl, Fredric Holen Bjørdal, Ingunn Foss, Tor André Johnsen, Jorunn Gleditsch Lossius, Hans Fredrik Grøvan, Kristian Tonning Riise, Peter Frølich, Helge André Njåstad, Tom-Christer Nilsen, Norunn Tveiten Benestad, Torill Eidsheim, Åshild Bruun-Gundersen, Martin Henriksen, Kent Gudmundsen, Hadia Tajik, Terje Aasland, Tina Bru, Margunn Ebbesen, Johnny Finstad, Jan Steinar Engeli Johansen, Freddy André Øvstegård, Elin Rodum Agdestein, Erlend Larsen, Maria Aasen-Svensrud, Elise Bjørnebekk-Waagen, Guri Melby, Knut Magne Flølo, Marianne Synnes Emblemsvåg, Rigmor Aasrud, Tore Hagebakken, Nina Sandberg, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Dag Terje Andersen, Svein Harberg, Olemic Thommessen, Solveig Skaugvoll Foss, Une Aina Bastholm, Nils Kristen Sandtrøen, Eigil Knutsen, Arne Nævra, Liv Kari Eskeland, Kårstein Eidem Løvaas, Lene Vågslid, Geir Adelsten Iversen, Terje Breivik, Lars Haltbrekken, Cecilie Myrseth, Øystein Langholm Hansen, Ingrid Heggø, Ingvild Kjerkol, Trond Giske, Tellef Inge Mørland, Ove Trellevik, Terje Halleland, Jon Gunnes, Mari Holm Lønseth, Sivert Bjørnstad, Mona Fagerås, Mudassar Kapur, Helge Orten, Frida Melvær, Martin Kolberg, Carl I. Hagen, Vetle Wang Soleim, Åslaug Sem-Jacobsen, Mathilde Tybring-Gjedde, Geir Pollestad, Aleksander Stokkebø, Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Siv Mossleth, Roy Steffensen, Torhild Bransdal, Marit Arnstad, Grunde Almeland, Runar Sjåstad, Heidi Greni, Ulf Leirstein, Tage Pettersen, Knut Arild Hareide, Per Olaf Lundteigen, Camilla Strandskog, Sveinung Stensland, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg, Sandra Borch, Kjersti Toppe, Henrik Asheim, Jorodd Asphjell, Kirsti Leirtrø, Solveig Sundbø Abrahamsen, Hårek Elvenes, Jan Bøhler, Ketil Kjenseth og Tore Storehaug.