Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2019 *

Dato: 21.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.07.