Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2019 *

Dato: 20.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.13.