Stortinget - Møte onsdag den 19. juni 2019

Dato: 19.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.12.