Stortinget - Møte tirsdag den 18. juni 2019

Dato: 18.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 20.05.