Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 101 (2018–2019), jf. Innst. 378 L (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 27 [17:18:21]

Stortingets vedtak til lov om endringar i skatteforvaltningsloven (Lovvedtak 101 (2018–2019), jf. Innst. 378 L (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019))