Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019 *

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 100 (2018–2019), jf. Innst. 378 L (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019))

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 26 [17:18:20]

Stortingets vedtak til lov om endringar i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 100 (2018–2019), jf. Innst. 378 L (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019))