Stortinget - Møte fredag den 14. juni 2019 *

Dato: 14.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.20.