Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2019 *

Dato: 13.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.20.