Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2019

Dato: 12.06.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokument: (Innst. 343 S (2018–2019), jf. Prop. 72 LS (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 4 [12:46:44]

Innstilling frå finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen (Innst. 343 S (2018–2019), jf. Prop. 72 LS (2018–2019))