Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019 *

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.47.