Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.47.