Stortinget - Møte fredag den 7. juni 2019

Dato: 07.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 292 S (2018–2019), jf. Prop. 67 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 9 [11:24:38]

Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018 (Innst. 292 S (2018–2019), jf. Prop. 67 S (2018–2019))